Invalid File Attachment bij product image

SifraSifra Member Posts: 3
edited November 2018 in Development
Hoi iedereen, 

Ik ben wat problemen tegengekomen bij het uploaden van afbeeldingen. Ik krijg steeds de error: invalid file attachment. En ik weet niet waar het aan kan liggen. 

Ik heb gecheckt dat de afbeelding niet te groot is, en dat er maar 10 per product mogen worden geupload. Verder kloppen de base64 strings(ik heb ze gecheckt met base64_decode strict, en daaruit kwam niet dat er ongewone letters in zitten). 

Verder komt deze error met name voor bij afbeeldingen met een jpg/jpeg extensie. Ik kan ook in de filename geen eigenaardigheden vinden die de error zouden kunnen hebben veroorzaakt. 

Weet iemand toevallig wat voor foutjes deze error zouden geven? Als ik verbose typ bij het runnen van de command die de files een voor een upload, krijg ik niet veel meer informatie over de error.


Tags:

3 comments

Sign In or Register to comment.