Invalid File Attachment bij product image

SifraSifra Member Posts: 3
edited November 2018 in Development
Hoi iedereen, 

Ik ben wat problemen tegengekomen bij het uploaden van afbeeldingen. Ik krijg steeds de error: invalid file attachment. En ik weet niet waar het aan kan liggen. 

Ik heb gecheckt dat de afbeelding niet te groot is, en dat er maar 10 per product mogen worden geupload. Verder kloppen de base64 strings(ik heb ze gecheckt met base64_decode strict, en daaruit kwam niet dat er ongewone letters in zitten). 

Verder komt deze error met name voor bij afbeeldingen met een jpg/jpeg extensie. Ik kan ook in de filename geen eigenaardigheden vinden die de error zouden kunnen hebben veroorzaakt. 

Weet iemand toevallig wat voor foutjes deze error zouden geven? Als ik verbose typ bij het runnen van de command die de files een voor een upload, krijg ik niet veel meer informatie over de error.


Tags:

3 comments

 • Adrian SamuelAdrian Samuel Moderator, Lightspeed Staff Posts: 625 moderator
  Hey @Sifra,

  Thanks for the question!

   I tested the endpoint and it seems to be working for me! Do you want to give a base64 encoded example of an image you want to upload and i'll try and see if I have the same issues.

  Here's an example of JSON that worked for me:
  https://repl.it/@Adrian_Samuel/example-json?language=javascript

  Also, please ensure to include only the base64 encoded body in the response and not anything else as described in our documentation here:

  https://developers.lightspeedhq.com/ecom/tutorials/uploading-a-product-image/

  I hope this helps!


  Adrian Samuel

  Integrations & Solutions Developer - Strategic Solutions

  Lightspeed HQ

 • aaronaaron Member Posts: 44
  You could try the following Python code I wrote:

  image_file = open(image.path.path, "rb")
  image_read = image_file.read()

  base_64_image = base64.b64encode(image_read).decode('utf-8')

  return {
  "productImage": {
  "attachment": base_64_image,
  "filename": image.caption
  }
  }
 • Adrian SamuelAdrian Samuel Moderator, Lightspeed Staff Posts: 625 moderator
  @aaron great solution! Similar to how it would look in Javascript but these look like native Python modules :) 

  Adrian Samuel

  Integrations & Solutions Developer - Strategic Solutions

  Lightspeed HQ

Sign In or Register to comment.