Api call Logo

Tim RemeeusTim Remeeus Member Posts: 4
edited January 2019 in Development
Hey Lightspeed,

Ik ben bezig met een intergratie voor lightspeed waarbij ik wat info nodig heb van de shop waaronder de logo. Ik kan alles halen wat ik nodig heb behalve de logo van de shop, ik kan die maar niet vinden. Is dit er wel?

Het is optioneel voor de functionaliteit waarvoor we het nodig hebben maar voor de preview waar we de data  gebruiken zal er mooier eruit gaat zien.


4 comments

Sign In or Register to comment.