Cart legen na finishen checkout via API

dannyvanderwaaaldannyvanderwaaal Member Posts: 3

Wij zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een checkout app waarmee consumenten middels de checkout van onze klant i.p.v. de gebruikelijke checkout van Lightspeed hun winkelwagen af kunnen rekenen. Echter na het afrekenen (finishen van de checkout via de API), wordt de winkelwagen van de consument niet geleegd. De consument wordt netjes geredirect naar de webshop (‘payment_url’ uit order response) en krijgt zijn order voorgeschoteld (thank you pagina), maar de winkelwagen bevat nog steeds de producten die hij erin heeft geplaatst.


De flow is als volgt;

  1. De consument plaatst producten in zijn winkelwagen;
  2. De consument gaat naar zijn winkelwagen en drukt op de knop van “Bestelling afronden”;
  3. Deze button is door een geïnjecteerde JavaScript afgevangen waarmee de quote_id meegestuurd wordt naar onze ontwikkelde middleware;
  4. De quote_id wordt gebruikt om een checkout middels de Lightspeed API aan te maken;
  5. De checkout wordt voorzien van persoonsgegevens, een address en een payment_method middels de checkout update API endpoint;
  6. Er wordt een order aangemaakt (https://developers.lightspeedhq.com/ecom/tutorials/creating-an-order/#post-finish-the-checkout) (inclusief comment);
  7. Er wordt geredirect naar de payment_url in de response van het aanmaken van de order;
  8. De consument komt op de thank you order bevestiging pagina in de webshop;
  9. De consument ziet dat de winkelwagen nog gevuld is.


Ik ging er vanuit dat Lightspeed zelf de cart cleared wanneer de checkout wordt gefinisht die gemaakt is met de quote_id van de winkelwagen. Nu heb ik ook vernomen dat je een call kunt doen naar /cart/recover/{recoveryHash}, echter als ik deze aanroep op wat voor manier dan ook, wordt de winkelwagen ook niet gecleared.


Ik hoor graag wat ik nog mis of verkeerd doe zodat ik dit succesvol kan implementeren.


Alvast bedankt!

Sign In or Register to comment.