Enkele vragen koppeling Lightspeed restaurant

EOAPPEOAPP Member Posts: 1

Beste,

Als EasyOrder zijn we nog geen partner maar voor onze gezamenlijke klant Pasta Del Pigro onderzoeken we om een koppeling te maken met hun kassa systeem. De bedoeling is dat wanneer er orders geplaatst worden op hun EasyOrder shop dat deze automatisch doorgestuurd worden naar hun Lightspeed kassa.

Uitzonderlijk werd ons de API credentials doorgestuurd via Lucien Versendaal en we hebben nu nog enkele vragen hieromtrent.

Als documentatie hebben we momenteel volgende link doorgekregen : https://developers.lightspeedhq.com/resto-api/introduction/introduction/


1) In een ver verleden hadden we een koppeling gemaakt met Lightspeed voor een klant. Toen moest er een POST call gemaakt worden naar https://euc1.posios.com/PosServer/rest/token

Als parameters gaven we mee : deviceId, companyId, username & password.

Daarna kregen we een OAuth2 access token waarmee we de andere calls konden maken zoals het ophalen van de producten of aanmaken van orders.

Alhoewel deze call niet gedocumenteerd is hebben we gemerkt dat deze methode nog altijd werkt. In de documentatie wordt er beschreven dat er gebruik moet gemaakt worden van het PKCE concept. Maar bij deze methode moet de client nog manueel inloggen via de browser.

De koppeling die wij willen opzetten is een server-to-server communicatie dus manuele browser logins komen hier niet aan te pas.

We hebben tevens ook een API key & secret ontvangen maar het is niet duidelijk hoe we deze moeten gebruiken.

Dus concreet, welke methode dienen wij te gebruiken voor het verkrijgen van een access token? Dit in een server-to-server scenario waarbij we orders die binnenkomen via ons EasyOrder shop voor Pasta Del Pigro automatisch kunnen doorsturen naar Lightspeed.

2) Hoe kunnen we dit allemaal testen zonder de productie gegevens van de klant te beïnvloeden? Is er standaard een staging omgeving voorzien voor Pasta Del Pigro?


Alvast bedankt voor jullie feedback.

1 comment

Sign In or Register to comment.