Server-Side authenticatie flow

kmaeskmaes Member Posts: 1

Voor de integratie met onze server-side applicatie is het niet duidelijk hoe we ons kunnen authenticaticeren, in de documentatie die we hebben ontvangen zie ik dat er geauthenticeerd moet worden via een oauth authorization code with pkce flow (https://developers.lightspeedhq.com/resto-api/introduction/authentication/). Maar aangezien wij vanuit onze backend server calls willen doen, zonder dat er een user betrokken is in het proces is dit niet mogelijk aangezien we niemand naar een browser kunnen sturen om zijn credentials in the geven. Ik zou dan ook eerder een oauth client credential flow verwachten.

Kan u dus aub aangeven hoe we ons kunnen authenticeren zonder een aanwezige gebruiker?

1 comment

  • Adrian SamuelAdrian Samuel Moderator, Lightspeed Staff Posts: 654 moderator

    @kmaes, A client will always have to initiate the flow and authorise your app. Note, this happens once for the given account/user. The rest of it is server side.

    Adrian Samuel

    Software Developer

    Lightspeed HQ

Sign In or Register to comment.