Product met custom fields toevoegen aan cart vanuit externe frontend app via API?

josfabrejosfabre Member Posts: 4

Hallo,

Ik zou een externe frontend app willen bouwen waarin uit een aantal producten kan worden gekozen. Dit product dient dan aan een cart te worden toegevoegd en het afrekenen dient op de site zelf te gebeuren. Hoe zou hiervan de flow zijn? Ik ben nieuwe in Lightspeed en begrijp nog niet goed de termen quote, order en checkout. En hoe verhouden deze zich tot "cart"?

Via Postman kan ik een quote maken, op basis daarvan een checkout, maar zodra ik een product aan de checkout wil toevoegen krijg ik de error "Could not add product to cart". Ik heb custom fields op het object (allen select), die als ik ze weglaat de error "Invalid data input" veroorzaken. Ik weet niet hoe ik de id van de customfieldvalue moet vinden (volgens handleiding moet dat de waarde zijn van het custom field in de checkout->add product), maar heb een ogenschijnlijke id gevonden op de delete knop link van de field value.

En, als dit al zou lukken, hoe ga ik dan vanuit de externe frontend app met het id van de checkout naar de site om daar de cart te betalen?

Sign In or Register to comment.