API bol.com

Ina_MaisonCotonIna_MaisonCoton Member Posts: 3
edited August 2021 in Apps & Integrations

Hi,

Channable, Bolfeed/EasyAds of EffectConnect.

Wat verkiezen jullie voor een koppeling met bol.com?

1 comment

  • OnlineDistributeurOnlineDistributeur Member Posts: 22

    Hi Ina,

    Ik zou vooral kijken naar welke functionaliteiten je graag zou willen hebben en dan kijken welke tool deze oplossing biedt. Niet alle tools hebben dezelfde functionaliteiten en dus ook niet dezelfde prijs.

Sign In or Register to comment.