checkoutsProducts

tariktarik Member Posts: 1
Ik heb een vraagje. We voeren de volgende call uit:

$cart = Lightspeed::checkoutsProducts()->create('1234', [
'variant_id' => '12',
'quantity' => '2',
]);

Uiteraard zijn de waardes hierbij fictief maar dan krijgen we alleen NULL terug.
ID (waar nu 1234 staat) vullen we steeds de zojuist aangemaakte checkout ID in.

Wat betekent het als we NULL terug krijgen?

Answers

Sign In or Register to comment.